Reglement van het extra loyaliteitsprogramma


Werking van het loyaliteitsprogramma van de Robert Bosch B.V. - Hanzeweg 31 3771 NG Barneveld - Nederland, met de benaming extra.

Gebied: Nederland
Ingangsdatum: 01/01/2020

Begunstigden


Het extra programma is exclusief gericht op juridisch onafhankelijke garagehouders, gespecialiseerd in mechanica en autoreparaties (met uitzondering van filialen). Het bedrijf is niet aangesloten/gekoppeld aan een aankoopcentrale en de besluitvorming is autonoom. Dit onderscheid is bedoeld om concurrentievervalsing uit te sluiten.

Het lidmaatschap van de garagehouders van een netwerk is alleen mogelijk als dit netwerk voor ten minste 95% uit franchises bestaat.

Producten die van het extra programma deel uitmaken


ProductfamilieBeschrijving productfamilie DGR DGR beschrijving
A - REMSYSTEMENRemblokkenAAARemblokken overige
  AABRemblokken
 RemschijvenABARemschijven
 RemschijvenABCRemschijven met lagers
 Tweedelige remschijvenABDTweedelige remschijven
 Kit Pro / Kit Super ProACAKit Pro
  ACBKit Super Pro
 Hydraulische componentenAEERemslangen
 RemklauwenAFARemzadels Nieuw
 RemklauwenAFBRemzadels BX
 ABS / ESPAGASensoren ABS / ESP
 Remservice en -reperatiedelenAHEHandremkabels
B - VERLICHTINGLampenBAALampen Koplampen PC/LCV
  BACLampen Algemeen PC/LCV
  BAHLampen - Motorfiets
F - MOTORMANAGEMENT EN BENZINE-ONDERDELENOnderdelen benzine-ontstekingssysteemFAABenzine-ontstekingsspoelen
 UitlaatgassensorenFFASpanningsprong-lambdasondes
  FFBBreedband-lambdasondes
  FFEUitlaatgastemperatuursensoren
  FFFDPF-druksensoren
  FFZUitlaatgassensoren overige
 LuchtmassametersFGALuchtmassameter (HFM)
  FGBLuchtmassameter BX (HFM BX)
 BrandstofpompenFAABrandstofpompen In-line
  FABBrandstofpompen Module
  FACBrandstofpompen Kits
  FADBrandstofpompen Drukregelaar
  FAEBrandstofpompen Overige
 Sensoren voor motormanagementFCADruksensoren
  FCBSnelheidssensoren
  FCCFase- en positiesensoren
  FCDTemperatuursensoren
  FCEVersnellingssensoren en modules
  FCFKlopsensoren
  FCGSensoren overige
G - BOUGIESOntstekingsbougiesGAAOntstekingsbougies Nickel
  GABOntstekingsbougies Super 4
  GACOntstekingsbougies Platinum
  GADOntstekingsbougies Iridium
  GAEOntstekingsbougies Zilver
  GAFOntstekingsbougies Kleine motor
  GALOntstekingsbougies EVO
 Ontstekingsbougies SpeciaalGCAOntstekingsbougies CDK / Overige
  GCBOntstekingsbougies APS
  GCCOntstekingsbougies Bosch Start
  GCDOntstekingsbougies EZ Standard
  GCEOntstekingsbougies EZ Yttrium
 GloeibougiesGDAGloeibougies
  GDBGloeibougies Duraterm
  GDCGloeibougies Keramisch
H - FILTERSOliefiltersHAAOliefilters
 LuchtfiltersHBALuchtfilters
 DieselfiltersHCADieselfilters
 BenzinefiltersHDABenzinefilters
 InterieurfiltersHEAInterieurfilters
  HEBInterieurfilters Actief Koolstof
  HEEInterieurfilters FILTER+
J - RUITENWISSYSTEMENConventionele RuitenwissersJAARuitenwissers Twin
  JADRuitenwissers Rear
 Beugelvrije RuitenwissersJBARuitenwissers Aerotwin
  JBBRuitenwissers Aerotwin Multiclip
  JBCRuitenwissers Aerotwin Retrofit
  JBDRuitenwissers Aerotwin Rear
  JBFRuitenwissers Aerotwin Plus
 RuitenwissersystemenJEBRuitenwissers Vulling
K - DIESELSYSTEMENDiesel injectors BX (modern)KFAInjector UIP BX PC/LCV
  KFCInjector CRI(N) BX PC/LCV
  KFEInjector BX CRI3
L - STARTERS EN DYNAMO'SStarters BXLCAStarters BX
 Dynamo's BXLDADynamo's BX
 

Principe


Om zich in te schrijven, moeten de begunstigden van het programma zich wenden tot de website www.extra-points.nl, vervolgens klikken op het knopje ‘Inschrijven’, daarna het registratieformulier met hun gegevens invullen, en tot slot hun account activeren door middel van de ontvangen e-mail. Als de begunstigde al is aangemeld door hun grossier hoeven ze alleen nog hun account te activeren.

Na de activering van hun account ontvangen de begunstigden een bevestiging per e-mail die hun login en wachtwoord meedeelt en hun 50 welkomstpunten bevestigt.

Het verdienen van extra-punten is eenvoudig: ieder product van een extra-partnermerk dat in het programma is opgenomen en aangeschaft wordt bij een deelnemende grossier levert u automatisch extra-punten op, volgens een puntenwaarde die wordt toegekend aan elk product van het extra programma op basis van de tabellen van Bijlage A.

De extra-punten blijven bij aankoop twee jaar geldig. Dit houdt in dat de punten die u in januari 2022 ontvangt, in januari 2024 zullen verlopen en punten die u in februari 2022 ontvangen, in februari 2024 zullen verlopen, etcetera.

Op basis van het gespaarde aantal extra-punten kunnen de deelnemers op elk ogenblik hun extra-punten omzetten in geschenken of voordelen voor hun onderneming of verder punten sparen totdat ze de puntenwaarde bereiken die met het geschenk van hun keuze overeenkomt.

De deelnemers kunnen het geschenk van hun keuze bestellen volgens het aantal verzamelde extra-punten, door naar de website www.extra-points.nl te gaan en via hun persoonlijke login en wachtwoord de aanwijzingen te volgen om het gewenste geschenk te bestellen.

Het verzenden van een bewijs en goedkeuring van punten


Elke betwisting over de juistheid van het aantal verzamelde en op de rekening gecrediteerde extra punten moet binnen 30 dagen vanaf de verschijningsdatum op de site worden overgemaakt. Indien de klant geen contact op neemt binnen de 30 dagen, worden de punten als correct beschouwd en zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Neem bij problemen contact op met de speciale hotlineservice via e-mail info@extrapoints.nl.

Programma-activiteit


Tijdens het programma worden er promotieactiviteitendie een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid punten per product, de waarde van de punten of de selectie geschenken. Deze promotieactiviteiten die gedefinieerd worden door de Robert Bosch B.V. zullen per e-mail (uitvoeringsbepalingen en inhoud) worden meegedeeld aan de deelnemers die in het extra programma ingeschreven zijn.

Tijdens het programma zullen er andere promotionele activiteiten ingezet worden om de deelnemers aan het extra programma te helpen om meer punten te verzamelen (bijvoorbeeld versnellingsmechanismen in de vorm van «bonuspunten»). De invoering van «bijkomende punten» die verdiend kunnen worden door middel van promotionele activiteiten voor bepaalde productengroepen gedurende een beperkte periode is eveneens mogelijk. Deze speciale promoties zullen per e-mail en/of rechtstreeks op de site van het extra programma aan de deelnemers worden meegedeeld. Daarnaast is het ook mogelijk dat er promotionele activiteiten plaatsvinden waarbij de deelnemers kans maken op geschenken die geen deel uit maken van de standaard selectie gechenken in de webshop

Telefoon assistentie


Het extra programma biedt een speciale hotline voor extra-deelnemers : info@extra-points.nl. Deelnemers kunnen informatie over hun account (activeiten, saldo etc.), het programma of een inkooporder verkrijgen. 

Informatie met betrekking tot geschenken en de training vouchers


Als onderdeel van het extra programma hebben deelnemende bedrijven de mogelijkheid om geschenken te ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat de deelnemende bedrijven de enigste begunstigden zijn van deze geschenken als bedrijven die de producten van het partnermerk van extra leveren. Elke mogelijke verdeling van deze geschenken aan hun werknemers of gelijkgestelde werknemers, in de zin van de sociale wetgeving, is volledig hun verantwoordelijkheid en moet voldoen aan de toepasselijke bepalingen, onder meer op voorwaarde dat de vergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen tegen de geldende tarieven, dat deze ondernemingen zich verbinden om zo nodig te betalen.

De geschenken die door de deelnemers gekozen worden, worden binnen 6 weken na ontvangst van de bestelling rechtstreeks naar het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming gezonden die bij de inschrijving op de site werd opgegeven.

Indien er geen of onvoldoende voorraad is, zullen, na overleg met de deelnemer, de punten opnieuw op het account van de deelnemer gecrediteerd worden of zullen de geschenken vervangen worden door andere geschenken met gelijkaardige kenmerken of met dezelfde of hogere waarde.

Tijdens het programma zullen bepaalde geschenken van de webshop door andere met geavanceerdere of nieuwere versies vervangen worden. In dit geval kunnen de deelnemers hun geschenk niet meer opeisen zoals hierboven vermeld.

De deelnemers kunnen hun geschenk binnen 8 dagen vanaf de ontvangstdatum van het product terug verzenden indien het beschadigd of defect is. Na deze periode kan het artikel niet meer vervangen worden. De deelnemer moet in aanwezigheid van de vervoerder het aantal colli (aangegeven op de bon) en de inhoud controleren en, indien nodig, bij de levering opmerkingen aan de vervoerder meedelen.

Als er tijdens de levering pakketten ontbreken, moeten de deelnemers de levering accepteren door het aantal pakketjes en ontbrekende items op de vrachtbrief te vermelden. Als het pakket beschadigd is of deuken vertoond, moet de deelnemer het pakket weigeren en op de vrachtbrief de verklaring: ‘’Pakket geweigerd, pakket beschadigd’’ vermelden. De deelnemers moeten ook de staat van de producten in de 6 verpakking controleren, zelfs als ze geen deuken vertonen of niet beschadigd zijn, omdat het voorkomt dat de producten beschadigd kunnen worden door de ruwe handling van het pakket.

De door de deelnemers geselecteerde artikelen kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van betwisting, noch tot aflevering van hun tegenwaarde in geld, noch tot vervanging door andere producten om welke reden dan ook. In het geval van een fout van de deelnemer op de bestelde producten, zijn de retourkosten de verantwoordelijkheid van de deelnemer, tenzij anders overeengekomen door de partnermerken.

Verklaring


Bij meerdere deelnames of frauduleuze deelname zullen de deelnemers van het programma worden uitgesloten en zal elke deelname als ongeldig beschouwd worden. Het niet naleven van het reglement leidt tot de uitsluiting van de deelnemer.

Indien een deelnemer zich uit het extra programma wenst uit te schrijven moet hij een schriftelijke aanvraag per e-mail verzenden aan info@extra-points.nl. De gegevens zullen definitief verwijderd worden binnen drie maanden na ontvangst van de uitschrijvingsaanvraag. Daarnaast kan de deelnemer zijn account ook verwijderen via de website door op de knop "verwijder mijn account" te klikken en dit vervolgens te bevestigen.

Advertenties op het extra programma worden gemaakt in overeenstemming met het huidige reglement op de website www.extra-points.nl en via direct marketingactiviteiten met grossiers en/of garages of op beurzen.

Door deelname aan het extra programma, autoriseren deelnemers extra-partnerbedrijven om hun naam en/of afbeeldingen te gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden, zonder in aanmerking te komen voor enige andere vergoeding of beloning buiten het extra-geschenk om.

De garage kan bij de registratie ervoor kiezen om promotie-informatie te ontvangen met betrekking tot het extra programma. In dit geval zal de garage ook e-mails ontvangen van activiteiten van de partners van het extra programma, evenals de animaties. De garage kan op elk moment zich uitschrijven om geen promotie-informatie meer te ontvangen door te klikken op de link die wordt verstrekt in elke e-mail. Echter, zolang de garage lid is van het extra programma, zal hij informatie over de uitvoering van het programma kunnen blijven ontvangen. Met name over het beheer van zijn punten: puntenoverzicht en puntenvervalcampagne.

Het extra programma is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Uitsluitend deze wetgeving zal van toepassing zijn op eventuele klachten aangaande de toepassing of de interpretatie van het reglement en/of ter gelegenheid van en in relatie met het programma. Elk geschil zal uitsluitend aan de gerechtelijke instanties van Brussel voorgelegd worden.

Als een of andere bepaling van het reglement nietig of niet toepasselijk geacht wordt door een bevoegde rechtsinstantie, zal de nietigheid of de ongeldigheid van deze bepaling de geldigheid van het geheel van de overblijvende bepalingen, waarvan de toepassing altijd effectief zal blijven, niet aantasten.

Elke vraag of elke commentaar over het extra programma of over dit reglement moet gericht worden aan info@extra-points.nl. Een kopie van dit reglement kan met de post toegezonden worden aan al wie erom verzoekt. De volledige voorschriften kunnen ook in PDF-formaat worden gedownload op www.extra-points.nl.

Bescherming van persoonsgegevens


De persoonsgegevens worden in de database van Bosch bewaard om administratieve redenen. Deze gegevens zullen gebruikt worden volgens de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verzameling voldoet aan de principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de GDPR (General Data Protection Regulation) oftewel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Boschgroep en aan externe dienstverleners voor de juiste uitvoering van onze bepalingen en met betrekking tot de doeleinden die door hen worden nagestreefd.

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor verwerking, behalve voor bepaalde gegevens die onderworpen zijn aan wettelijke vereisten (factuurgegevens, boekhouding).

Om de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

U heeft recht op toegang tot uw gegevens en informatie, recht op rechtzetting, verwijdering en updates, recht op beperking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, recht om instructies te geven over het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden, recht om bezwaar te maken, het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U heeft ook recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (gegevensbescherming autoriteit).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie ons Privacy Beleid, Hoofdstuk: Contact).

We nodigen u uit om ons Privacy beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens te raadplegen door hier te klikken.

Bijlage A


 
ProductfamilieBeschrijving productfamilie DGR PG3 2022DGR beschrijvingExtra-punten
A - REMSYSTEMENRemblokkenAAAPG0010000100000001Remblokken overige 
  AABPG0010000100000002Remblokken 
 RemschijvenABAPG0010000200000001Remschijven 
 RemschijvenABCPG0010000200000003Remschijven met lagers 
 Tweedelige remschijvenABDPG0010000200000004Tweedelige remschijven 
 Kit Pro / Kit Super ProACAPG0010000300000001Kit Pro 
  ACBPG0010000300000002Kit Super Pro 
 Hydraulische componentenAEEPG0010000500000005Remslangen 
 RemklauwenAFAPG0010000600000001Remzadels Nieuw 
 RemklauwenAFBPG0010000600000002Remzadels BX 
 ABS / ESPAGAPG0010000700000001Sensoren ABS / ESP 
 Remservice en -reperatiedelenAHEPG0010000800000005Handremkabels 
B - VERLICHTINGLampen PG0020000100000001Lampen Koplampen PC/LCV 
   PG0020000100000003Lampen Algemeen PC/LCV 
   PG0020000100000008Lampen - Motorfiets 
F - MOTORMANAGEMENT EN BENZINE-ONDERDELENOnderdelen benzine-ontstekingssysteemFAAPG0060000800000001Benzine-ontstekingsspoelen 
 UitlaatgassensorenFFAPG0060000600000001Spanningsprong-lambdasondes 
  FFBPG0060000600000002Breedband-lambdasondes 
  FFEPG0060000600000005Uitlaatgastemperatuursensoren 
  FFFPG0060000600000006DPF-druksensoren 
  FFZPG0060000600000099Uitlaatgassensoren overige 
 LuchtmassametersFGAPG0060000700000001Luchtmassameter (HFM) 
  FGBPG0060000700000002Luchtmassameter BX (HFM BX) 
 BrandstofpompenFAAPG0060000100000001Brandstofpompen In-line 
  FABPG0060000100000002Brandstofpompen Module 
  FACPG0060000100000003Brandstofpompen Kits 
  FADPG0060000100000004Brandstofpompen Drukregelaar 
  FAEPG0060000100000005Brandstofpompen Overige 
 Sensoren voor motormanagementFCAPG0060000300000001Druksensoren 
  FCBPG0060000300000002Snelheidssensoren 
  FCCPG0060000300000003Fase- en positiesensoren 
  FCDPG0060000300000004Temperatuursensoren 
  FCEPG0060000300000005Versnellingssensoren en modules 
  FCFPG0060000300000006Klopsensoren 
  FCGPG0060000300000007Sensoren overige 
G - BOUGIESOntstekingsbougiesGAAPG0070000100000001Ontstekingsbougies Nickel 
  GABPG0070000100000002Ontstekingsbougies Super 4 
  GACPG0070000100000003Ontstekingsbougies Platinum 
  GADPG0070000100000004Ontstekingsbougies Iridium 
  GAEPG0070000100000005Ontstekingsbougies Zilver 
  GAFPG0070000100000006Ontstekingsbougies Kleine motor 
  GALPG0070000100000012Ontstekingsbougies EVO 
 Ontstekingsbougies SpeciaalGCAPG0070000300000001Ontstekingsbougies CDK / Overige 
  GCBPG0070000300000002Ontstekingsbougies APS 
  GCCPG0070000300000003Ontstekingsbougies Bosch Start 
  GCDPG0070000300000004Ontstekingsbougies EZ Standard 
  GCEPG0070000300000005Ontstekingsbougies EZ Yttrium 
 GloeibougiesGDAPG0070000400000001Gloeibougies 
  GDBPG0070000400000002Gloeibougies Duraterm 
  GDCPG0070000400000003Gloeibougies Keramisch 
H - FILTERSOliefiltersHAAPG0080000100000001Oliefilters 
 LuchtfiltersHBAPG0080000200000001Luchtfilters 
 DieselfiltersHCAPG0080000300000001Dieselfilters 
 BenzinefiltersHDAPG0080000400000001Benzinefilters 
 InterieurfiltersHEAPG0080000500000001Interieurfilters 
  HEBPG0080000500000002Interieurfilters Actief Koolstof 
  HEEPG0080000500000005Interieurfilters FILTER+ 
J - RUITENWISSYSTEMENConventionele RuitenwissersJAAPG0100000100000001Ruitenwissers Twin 
  JADPG0100000100000004Ruitenwissers Rear 
 Beugelvrije RuitenwissersJBAPG0100000200000001Ruitenwissers Aerotwin 
  JBBPG0100000200000002Ruitenwissers Aerotwin Multiclip 
  JBCPG0100000200000003Ruitenwissers Aerotwin Retrofit 
  JBDPG0100000200000004Ruitenwissers Aerotwin Rear 
  JBFPG0100000200000006Ruitenwissers Aerotwin Plus 
 RuitenwissersystemenJEBPG0100000500000002Ruitenwissers Vulling 
K - DIESELSYSTEMENDiesel injectors BX (modern)KFAPG0110000600000001Injector UIP BX PC/LCV 
  KFCPG0110000600000003Injector CRI(N) BX PC/LCV 
  KFEPG0110000600000005Injector BX CRI3 
L - STARTERS EN DYNAMO'SStarters BXLCAPG0120000300000001Starters BX 
 Dynamo's BXLDAPG0120000400000001Dynamo's BX