The Data Protection Guideline was updated as follows

Privacyverklaring
N.V. Robert Bosch S.A.


Firma Robert Bosch B.V. (hierna ”Robert Bosch” of ”wij” genoemd) vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd), en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

 

1 Robert Bosch B.V. respecteert uw privacy


Bij het verwerken van uw persoonsgegevens is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk voor ons en wij besteden daar bijzondere aandacht aan. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

2 Verwerkingsverantwoordelijke


Robert Bosch B.V. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Dit zijn onze contactgegevens: Robert Bosch B.V., Ringwade 31A, 3439 LM Nieuwegein, NEDERLAND Mail: contact@nl.bosch.com

 

3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens


 

3.1 Beginselen


Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e- mailadressen, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de grondbeginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijvoorbeeld in het kader van een registratie op onze site wordt vooraf toestemming gevraagd.

 

3.2 Verwerkte categorieën van gegevens


De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt als u onze website bezoekt:

 • Communicatiegegevens: aanhef, naam, voornaam, telefoonnummer, gsm-nummer, postadres, e-mailadres
 • Contractuele stamgegevens: bedrijfsnaam, netwerken, groepen
 • Klantgeschiedenis (opening e-mails, doorklikratio, hotline tickets, omzetvolumes, deelname aan marketingactiviteiten)
 • Gegevens over uw aantal punten
 

3.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden en volgens de volgende rechtsgrondslagen:

 • Klantenbinding (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Promotie van partnermerken (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Marketingcommunicatie inclusief nieuwsbrieven, enquêtes en andere communicatie met betrekking tot de verschillende diensten die door Bosch worden aangeboden (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Overzicht van punten (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Verzenden door logistiek dienstverleners van objecten, materialen, publiciteitsmateriaal aan verkooppunten (POS), (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Onderhoud van websiteveiligheid (rechtsgrondslag: wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang)
 • Beveiliging en verdediging van onze rechten. (Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang)
 

4 Toestemming om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken


Wij verbinden ons ertoe u in te lichten en voorafgaand uw toestemming te vragen voor het verzamelen van uw gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

 

5 Registratie


Wanneer u zich registreert op onze site, verzamelen wij de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de online aanbieding. Dit is een voorwaarde voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als deze voorwaarde ontbreekt, kunnen we deze samenwerking niet met u voortzetten.

 

6 Logbestanden


Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten. Logbestanden worden ook gebruikt (zonder of zonder volledig IP-adres) voor analysedoeleinden (bv. gebruikte protocoladres voor toegang tot de website, oorspronkelijke URL of referent, geraadpleegde bestand of informatie, datum, tijdstip en duur...).

 

7 Kinderen


Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

 

8 Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken


Uw persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, ingeval wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare bestuurlijke of gerechtelijke bevelen. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen..

 

9 Opslagduur; bewaartermijnen


In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van de gegevens.

In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten voor bijv. contracten en facturen. Deze gegevens worden gearchiveerd zodra ze niet meer worden gebruikt.

 

10 Gebruik van cookies


In het kader van ons online aanbod kunnen cookies en tracking mechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen.

Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken we informatie met behulp van pixeltechnologie en/of logbestanden analyse.

 

10.1 Categorieën


We maken een onderscheid tussen cookies die verplicht vereist zijn voor de technische functies van de onlineservice en cookies en volgmechanismen die niet verplicht vereist zijn voor de technische functies van de onlineservice.

Het is over het algemeen mogelijk om de onlineservice te gebruiken zonder de cookies die dienen voor niet-technische doeleinden.

 • Cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functies

  Met deze cookies bedoelen we cookies zonder welke de technische voorziening van de onlineservice niet kan worden gegarandeerd. Inbegrepen de cookies die gegevens opslaan om ongehinderde weergave van video- of audiocontent te garanderen. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.
 • Cookies en tracking mechanismen die niet technisch noodzakelijk zijn

  We gebruiken deze cookies en volgmechanismen alleen met uw voorafgaande toestemming voor elk geval. We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en volgmechanismen:
  • - Convenience cookies

   Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze onlinedienst; uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld bij deze cookies horen.

  • - Marketing cookies en tracking mechanismen

   • - Algemeen
    Door marketingcookies en tracking-mechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u oplossingen aanbieden op basis van uw interesses.

   • - Statistieken
    Met behulp van statistische hulpmiddelen meten we het aantal bekeken pagina's.

  • - Conversiecookies

   Onze conversie tracking-partners zetten een cookie op uw computer ("conversiecookie") indien u onze website hebt bereikt via een advertentie van de betreffende partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Wanneer u bepaalde pagina's bezoekt die wij hosten en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de betreffende conversie tracking-partner zien dat een bepaalde gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en zo werd doorgestuurd naar onze pagina. Informatie verzameld via een conversiecookie wordt gebruikt om conversie-statistieken op te stellen en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat de betreffende advertentie heeft aangeklikt en doorgestuurd werd naar een pagina die is voorzien van een conversietracking-tag.

 

10.2 Retargeting:


Deze tools stellen gebruikersprofielen samen met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogeheten webbakens, (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën.

Deze worden gebruikt om voor ‘op interesses gebaseerde’ reclame te laten zien en om de frequentie te bepalen waarmee gebruikers bepaalde reclames zien. Degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in samenhang met de tools is de betreffende aanbieder. De aanbieders van tools kunnen ook informatie aan derden doorgeven om de bovengenoemde redenen.

Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende provider in deze context. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze tools het doorgeven van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan betekenen, waar het niveau van gegevensbescherming met betrekking tot de GDPR niet adequaat is (bijvoorbeeld de Verenigde Staten). Raadpleeg de volgende beschrijving van de verschillende marketingtools voor meer informatie over dit onderwerp.

Google Analytics

Leverancier: Naam: Google Analytics, Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin. Ireland. Functie: Analyse gebruikersgedrag (bekeken pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), creëren van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie over verschillende apparaten van ingelogde Google-gebruikers (tracking via verschillende apparaten), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie verstrekt door Google, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads.

Google Tag Manager

Leverancier: Naam: Google, Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin Ireland Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites.

Browser New Relic

Leverancier: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, VS. Functie: Om de gebruikerservaring te volgen en problemen of klachten van klanten op te lossen, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke vereist.
 

10.3 Beheren van cookies en volgmechanismen


U kunt uw cookie-instellingen en volgmechanismen in de browser en / of in onze privacy instellingen beheren. Opmerking: de instellingen die u hebt gekozen, zijn alleen van toepassing op de betreffende browser.

 • - Alle cookies uitschakelen

  U kunt te allen tijde alle cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

 • - Beheer van de cookie-instellingen en volgmechanismen die niet technisch noodzakelijk zijn

  Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookie pop-upvenster gevraagd of u de convenience cookies, marketing cookies of tracking cookies wilt toestaan of in uw instellingen wilt uitschakelen. In onze privacy instellingen kunt u de toestemming voor de toekomst intrekken of uw toestemming op een later tijdstip verlenen.

 

11 YouTube


Deze online-aanbiedingen gebruiken het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin. YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld. Wanneer u zo'n pagina van onze online-aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

 

12 Externe links


Onze website bevat links naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd. Het gedrag van derden valt vanzelfsprekend buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden. We nodigen u uit om de sites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

 

13 Veiligheid


Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens.

 

14 Rechten van de gebruiker


Op grond van de wetgeving aangaande de gegevensbescherming en met name de verordening (EU) 2016/679, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, hebt u de volgende rechten:

 

14.1 Recht op inzage en informatie:


Het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden en om duidelijke, transparante en makkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. (AVG Artikel 15).

 

14.2 Recht op rectificatie


Het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens die we over u bijhouden, te corrigeren. (AVG Artikel 16).

 

14.3 Recht op gegevenswissing


Het recht om ons te vragen om persoonsgegevens die we over u bijhouden, te wissen. Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzamelden; of indien u uw toestemming intrekt wanneer we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken; of indien u bezwaar maakt tegen de reden waarom we uw gegevens verwerken (conform uw recht op bezwaar zoals hieronder vermeld). (AVG Artikel 17).

 

14.4 Recht op beperking van de verwerking


In bepaalde gevallen hebt u het recht om onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, te beperken. Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die we over u bijhouden; of indien u eigenlijk het recht hebt om van ons te eisen dat we de persoonsgegevens wissen, maar verkiest dat we de verwerking in plaats daarvan beperken; of indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u wil dat we de gegevens toch langer bijhouden voor de afhandeling van een rechtsvordering. (AVG Artikel 18).

 

14.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid


In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Dit recht geldt slechts indien de verwerking op uw toestemming gebaseerd is of voor de nakoming van een overeenkomst vereist is, en de verwerking op geautomatiseerde wijze verloopt. Indien u hierom verzoekt, hebt u ook het recht om ons te vragen om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie, indien dit technisch haalbaar is. (AVG Artikel 20).

 

14.6 Recht van bezwaar


Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, indien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren om de verwerking van uw persoonsgegevens voort te zetten die zwaarder wegen dan uw rechten of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. (AVG Artikel 21).

 

14.7 Voorwaarden voor toestemming


De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet (AVG Artikel 7). Het is echter waarschijnlijk dat u door deze intrekking de mogelijkheid verliest om onze site te doorzoeken, als deze is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.

 

14.8 Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:


U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL - 2509 AJ DEN HAAG
Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00

 

15 Contact


Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Gebruik de volgende link om uw rechten te doen gelden:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Gebruik de volgende link om gegevensbeschermingsincidenten te melden:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:

Groupe Bosch
(C/ISP) Data Protection Officer
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Duitsland

of per mail : DPO@bosch.com

 

16 Wijziging van de privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Ingangsdatum 01.11.2021